Rekuperácia

V dobe moderných technológií zatepľovania budov je čoraz viac potrebné vhodné vetranie, s čo možno najmenšou stratou energie. Naše rekuperačné vetracie systémy na to ponúkajú riešenie. Podstatou rekuperácie je, že teplotu vnútorného vzduchu budovy počas vetrania recyklujú zariadenia s primeraným vzduchotechnickým systémom až s 95%-nou účinnosťou. 


Vetrací systém počas vetrania vymení vo vnútri teplý opotrebovaný vzduch s vysokým obsahom vlhkosti za vonkajší, zatiaľ čo vonkajší vzduch očistí od peľových zrniek a iných nečistôt. Vďaka rekuperácii tepla dochádza k minimálnej strate tepla počas výmeny vzduchu, čo vedie k nižším výdavkom na vykurovanie/ochladzovanie. 


V prípade domov s modernou izoláciou by bola chyba nevenovať pozornosť vytvoreniu vhodnej ventilácie, preto sa s dôverou obráťte na nás! 

Szellőzés