Chladenie

Bežné klimatizačné zariadenia vedia zabezpečiť vhodnú teplotu vzduchu pri bezchybnej prevádzke len do istej miery. 


Kvôli extrémnym potrebám väčších kancelárií, obchodných priestorov, serverovní sú potrebné špeciálne riešenia, ktoré fungujú nepretržite a bezchybne. Tieto špeciálne klimatizačné zariadenia dokážu celoročne zabezpečiť ochladzovanie nezávisle od vonkajšej teploty, kým bežné klimatizácie v období zimných mrazov nedokážu chladiť. 


Naša firma sa zaoberá navrhovaním a realizáciou takýchto špeciálnych systémov, navyše v prípade záujmu, môžete s nami rátať aj v prípade realizácie dvojitého systému, aby sa záložný systém postaral o vhodné prevádzkové prostredie serverov v prípade poruchy v prevádzke. 


Kontaktujte nás pomocou našich kontaktných údajov! Bez akejkoľvek viazanosti vám radi poskytneme radu a zodpovieme otázky.

hűtés