Klimatizácia

Neprivedie nás do rozpakov, ak niekto povie, že nemá rád klimatizáciu. My vo Flabre si myslíme, že klimatizáciu netreba mať rád. Považujeme však za nevyhnutné, aby sme doma a v práci mali vhodnú kvalitu a teplotu vzduchu. Primerané množstvo čerstvého vzduchu, čistotu, vlhkosť a zvyšovanie, či znižovanie teploty vieme zabezpečiť podľa  vašich potrieb. 


Náš tím sa viac ako desať rokov zaoberá navrhovaním a realizáciou klimatizácií. Náš projektant  je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov a spolupracovníci vykonávajúci realizačné práce sú členmi Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku. Môžete smelo dôverovať našej odbornosti! 


Pomôžeme Vám rozhodnúť sa, aké riešenie vzduchotechniky potrebujete. Vybrané riešenie navrhneme, zrealizujeme, nainštalujeme a v záujme toho, aby Vám dlho slúžilo, budeme vykonávať pravidelnú údržbu. Kontaktujte nás!

 

Klimatizácia